Artikel 186 UK RF

Artikel 186 Kode Pidana Federasi Rusia Sesuai karo Seni. 99 Kode Prosedur Pidana Federasi Rusia Nalika mutusake kudu milih langkah pencegahan marang tersangka utawa dituduh nindakake tindak pidana lan nemtokake ...

Apa petisi?

Apa sing diarani petisi? Panjaluk interogasi saksi yen sampeyan duwe hak nalika dadi investigator Sampeyan bisa - waca artikel 56 Kode Pidana Federasi Rusia Saksine duwe hak: 5) ngajokake petisi lan menehi komplain babagan tumindak ...