Carane sinau basa Estonia? Ora ana tutor basa ing kutha, nanging ora nyerah!

Kepiye sinau basa Estonia dhewe? Kutha iki ora ana guru basa, nanging kita ora nyerah! http://www.eki.ee/books/ekk09/ http://langust.ru/news/16_10_12.shtml http://openlanguage.ru/inform/inslozhnye_jazyki_mira http://www.languages-study.com/ eesti-links.html http://www.eestikeel.ru/ https://site.google.com/site/eestikeelkool/ Muga-muga sukses! Estonia dudu basa sing angel banget dibandhingake karo ...